สามารถรายงานปัญหาการใช้กัญชาได้ที่ WWW.fda.moph.go.th

  • 3 Jul 2019
  • /
  • 60

สามารถรายงานปัญหาการใช้กัญชาได้ที่ WWW.fda.moph.go.th

ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนและไม่ผิดกฎหมาย

 

 

 

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com