แนะเช็ก อย. ก่อนซื้อ ทดสอบการแพ้ก่อนใช้เครื่องสำอาง เพื่อความปลอดภัย ห่างไกลหน้าพัง

  • 8 Feb 2023
  • /
  • 188

แนะผู้บริโภคเช็กสถานะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก่อนซื้อ เลือกซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ มีหลักแหล่งแน่นอน ทดสอบการแพ้ก่อนใช้ หากพบความผิดปกติ มีผื่น บวม แดง ห้ามใช้เด็ดขาด   

เภสัชกรวีระชัย  นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กรณีเว็บไซต์ข่าวแห่งหนึ่ง นำเสนอข่าวมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ออกมาโพสต์เตือนภัย สั่งซื้อคอนซีลเลอร์ทางออนไลน์ตามโฆษณาชวนเชื่อมาใช้ แล้วมีอาการหน้าตึง รู้สึกหน้าแห้งเกรียม มีผื่นแดง และคอนซีลเลอร์มีกลิ่นคล้ายดินน้ำมัน เมื่อนำตลับคอนซีลเลอร์มาเปรียบเทียบกับคลิปวิดีโอที่ทางเพจรีวิว พบความแตกต่างของตลับเป็นคนละยี่ห้ออย่างชัดเจนนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแนะนำผู้บริโภคเลือกซื้อเครื่องสำอางจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือ มีหลักแหล่งแน่นอน ผลิตภัณฑ์ต้องมีฉลากภาษาไทย ระบุข้อความครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ เลขที่ใบรับจดแจ้ง ชื่อเครื่องสำอาง ชื่อทางการค้า ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อ ที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ คำเตือน  การแพ้เครื่องสำอางเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ควรทดสอบการแพ้ก่อนซื้อเครื่องสำอางหรือก่อนใช้ โดยการทาเครื่องสำอางในปริมาณเล็กน้อยที่บริเวณท้องแขนหรือหลังใบหู แล้วทิ้งไว้ 24 - 48 ชั่วโมง หากพบความผิดปกติ เกิดผื่นแดง คัน ระคายเคือง ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ แต่หากไม่พบความผิดปกติใด ๆ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้ โดยต้องปฏิบัติตามวิธีใช้และคำเตือนที่ระบุบนฉลาก หากใช้แล้วมีอาการผิดปกติ เช่น มีผื่น บวม แดง อาจเกิดจากการแพ้สารเคมี ควรหยุดใช้ทันที และรีบล้างทำความสะอาด หากอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

รองเลขาธิการฯ อย. เตือนผู้ประกอบการเครื่องสำอางต้องมีความรับผิดชอบต่อสินค้าที่นำมาขาย ด้วยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่น่าเชื่อถือ เป็นเครื่องสำอางที่จดแจ้งกับ อย. แล้ว มีฉลากภาษาไทยที่ครบถ้วนถูกต้อง หากตรวจพบการขายเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดแจ้ง ผู้ขายมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และหากผู้ขายเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางดังกล่าวด้วย จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในขณะที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดแจ้ง ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ การซื้อเครื่องสำอางทางออนไลน์ ผู้บริโภคไม่สามารถเห็นรายละเอียดของสินค้า แนะให้ตรวจสอบข้อมูลให้มั่นใจก่อนซื้อว่าเป็นเครื่องสำอางที่จดแจ้งแล้วได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th  หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์” หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าผิดกฎหมายแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรืออีเมล์ 1556@fda.moph.go.th หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com