อย.เตือน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฮัล์ค (Hulx)

  • 2 Feb 2023
  • /
  • 18

คลิปการรับรางวัล Product Innovation Awards 2022 พร้อมเสียงประกาศว่า “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Dr.X Hulk นวัตกรรมหนึ่งเดียวของการใช้สมุนไพรที่เทียบเท่า Viagra เจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยที่ใช้การศึกษาการระบาด ศาสตร์สมุนไพรจีนกับ สมุนไพรไทย ซึ่งสามารถช่วยฟื้นฟูระบบร่างกายของเพศชายให้กลับมาสมดุลได้อีก ครั้ง” คลิปดังกล่าว มีเนื้อหาที่สื่อแสดงให้เข้าใจคุณประโยชน์ คุณภาพของอาหารอัน เป็นเท็จหรือหลอกลวง ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร เนื่องจากผลิตภัณฑ์เสริม อาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com