อย.เตือน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำมัน มะพร้าว (ตรา คุณพลอย)

  • 1 Feb 2023
  • /
  • 75

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ช่วยปรับสมดุลร่างกาย หลับง่ายขึ้น และช่วยให้ไม่ปวดตามเนื้อตามตัว หรือกระดูก.. ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในชื่อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำมัน มะพร้าว (ตรา คุณพลอย)/COCONUT OIL DETARY SUPPLEMENT PRODUCT (KHUNPLOY BRAND) เลข อย.70-1-27160-5-0101 ซึ่งในการยื่นขออนุญาตไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการ ปรับสมดุลร่างกาย ลดอาการปวดเมื่อย และปวดกระดูก ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริม อาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค และต้องแสดงคำเตือนดังกล่าวบนฉลาก

 

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com