ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Bluzone Fish Oil Plus

  • 26 Jan 2023
  • /
  • 14

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Bluzone Fish Oil Plus ตามโฆษณา ฉลากระบุ Bluzone Fish Oil Plus+ 500 EPA/ 250 DHA Omega 960 Capsule ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบสืบค้นข้อมูลการอนุญาต ผลิตภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในชื่อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฟิชออย พลัส (ตรา บลูโซน)/Fish Oil Plus Dietary Supplement Product (BLUZONE Brand) พบผลิตภัณฑ์ได้รับ อนุญาตในเลขสารบบอาหาร 13-2-03555-5-0134 และเลขสารบบอาหาร 12-1-13353-5-0662 ซึ่งการ แสดงข้อความ ช่วยบรรเทาการอักเสบของร่างกายและหลอดเลือด ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ เพิ่ม HDL ดังกล่าว เป็นการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพของอาหารอันเป็นเท็จหรือ หลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารไม่มีผลในการ บำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค ซึ่ง อย. จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำการฝ่าฝืน พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 ต่อไป..

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com