อย.เตือน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ENEL ARED

  • 26 Jan 2023
  • /
  • 26

ผลิตภัณฑ์ ENEL ARED ช่วยบำรุงสายตา ลดความเสี่ยงจอประสาทตาเสื่อม ลด ความเสี่ยงต้อกระจก และช่วยกรองแสงสีฟ้าได้ ข้อเท็จจริง : ...ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในชื่อ เอเนล เอเรด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)/ENEL ARED (Dietary supplements product) เลขอย. 11-1-01757-5-0140 ซึ่งในการยื่นขออนุญาต ไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลตามที่ กล่าวอ้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผล ในการบำบัด บรรเทา หรือ รักษาโรค และต้องแสดงคำเตือนดังกล่าวบนฉลาก และการแสดงข้อความ ช่วยบำรุง สายตา ลดความเสี่ยงจอประสาทตาเสื่อม ลดความเสี่ยงต้อกระจก และช่วยกรองแสงสี ฟ้า เป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณ ของอาหารอันเป็นเท็จ หรือ หลอกลวงให้ เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร ซึ่ง อย. จะดำเนินการทางกฎหมายกับ ผู้กระทำการฝ่าฝืน พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 ต่อไป

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com