ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยยากัญชาได้อย่างไร

  • 12 Jul 2019
  • /
  • 35

ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยยากัญชาได้อย่างไร

ผู้ป่วยต้องการใช้กัญชารักษาโรค

-ไม่สามารถซื้อสารสกัดกัญชาใช้เองผิดกฎหมาย

-กัญชาไม่ใช่ยาครอบจักรวาล

-สถานพยาบาล (ยส.5)

-แพทย์ผ่านการอบรม

แพทย์พิจารณาว่าต้องรักษาด้วยกัญชา

-จ่ายผลิตภัณฑ์กัญชา(ที่ได้รับจากสถานที่ผลิตมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง)

-รักษาด้วยวิธีอื่น(ยากัญชาไม่ใช่ตัวเลือกแรกในการใช้รักษาโรค)

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com